Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Jsme tu zejména proto, abychom Vám dodali biltong, yogi jerky, kufříky manekeen a další výrobky a služby (vstupenky, permanentky a další služby realizované pro Yoga Club). 

Naše obchodní jméno je Africa Biltong s.r.o., IČO 247 416 12, se sídlem Kořenského 1056/4, 15000 Praha 5, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C ve vložce číslo 170496

Poslední aktualizace: 23.8.2018

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím v internetovém obchodě www.biltong.cz (dále jen „VOP“)

Tyto VOP jsou spolu s potvrzenou objednávkou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Znění VOP můžeme měnit či doplňovat, o případných změnách Vás informujeme na www.biltong.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Nové VOP jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.

 

II. REGISTRACE, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A PLATBA

Při registraci uvádějte pravdivé a úplné informace a udržujte je aktuální. Usnadní to naši společnou komunikaci a Vy budete mít vždy aktuální informace o naší nabídce. Chraňte si Vaše uživatelské jméno a heslo. Jsou přístupné pouze Vám, Jste odpovědní za užití Vašeho jména a hesla na stránkách, zejména za objednání zboží z Vašeho přístupu. Zapomenete-li heslo, na vyzvání Vám jej vyresetujeme a pošleme nové na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Jméno ani heslo nesdělujeme telefonem ani neposíláme na jinou emailovou adresu než zaregistrovanou. Vyhrazujeme si právo ukončit Vaši registraci. Pokud chcete registraci ukončit vy, napište nám na info@biltong.cz, vše zařídíme.

Vyberte si biltong či jiné zboží z naší nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Kupující má vždy možnost před odesláním objednávky zkontrolovat její obsah i cenu (včetně dph, včetně ceny za doručení zboží) a případně ji opravit. Kupující musí být plnoletý a k realizaci objednávky musí uvést pravdivé a úplné informace požadované v objednávkovém formuláři.
Správnost objednávky potvrdíte kliknutím na tlačítko “Potvrdit objednávku”.
Po potvrzení objednávky obdržíte emailovou zprávu potvrzující její přijetí s rekapitulací objednaného zboží, jeho cenou, cenou dopravy, způsobem platby a místem a způsobem doručení.

Zboží v biltong eshopu Vám ukazujeme, jak nejpřesněji to jde. Přesto fotografie jednotlivých výrobků jsou informativního charakteru, čili může se lišit v detailu zobrazení výrobku a skutečný výrobek (biltong je ručně vyroben z organického materiálu – masa a koření, takže je přirozené, že se od sebe jednotlivé šarže liší, i když je dodržen výrobní postup). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží, pokud je zboží již vyprodané.

Platbu podle objednávky je možné uhradit následujícími způsoby:

V hotovosti v biltong shopu (yoga clubu)v Kořenského ulici 4, Praha 5, v hotovosti při závozu zboží po Praze, bezhotovostně bankovním převodem pomocí QR kódu či ručně zadaným příkazem k úhradě, bezhotovostně platební kartou (Visa, Master Card) či na dobírku přes službu České Pošty. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je lhůta pro zaplacení do 14 dnů. Po obdržení úhrady Vám vystavíme daňový doklad. V případě nejasností Vás požádáme o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně emailem či telefonicky).

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu v hotovosti u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Potvrzením objednávky souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí kupující sám.

III. ZMĚNA A STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávka je pro kupujícího závazná od chvíle jejího dokončení na www.biltong.cz, její změna je možná pouze, pokud Africa Biltong kontaktuje emailem nebo zavolá telefonicky kupujícímu s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno objednávky je možné prostřednictvím www.biltong.cz nejpozději před změnou stavu objednávky na objednávka na cestě. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno kupujícímu, lze dělat úpravy v objednávce pouze po telefonické dohodě.

Kupující je ve změně i ve stornu objednávky povinen uvést číslo objednávky, datum objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny nákupu.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má kupující právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je kupující povinen zboží ihned předat osobě, která mu jej za společnost Africa Biltong předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti Africa Biltong nebo prostřednictvím www.biltong.cz a zaslat zboží na své náklady na adresu Kořenského 1056/4, Praha 5.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnost dále je povinen zaplatit společnosti Africa Biltong promarněné náklady na doručení zboží.

V souladu s ustanovením § 1837, písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu , nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto OP kupující souhlasí, že Africa Biltong je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany kupujícího odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady kupujícho poslat kupujícímu zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Africa Biltong oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.

V. ZÁRUKA KVALITY

Pokud zjistíte vadu v zásilce – zboží chybí nebo je poškozený obal či je zboží viditelně nepoživatelné, pošlete nám emeailovou nebo telefonickou zprávu do 6hodin od převzetí zboží spolu s fotodokumentací dané vady. Africa Biltong odpovídá kupujícímu za vady služeb či zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Uznanané vady vyřidíme kompenzací v následující dodávce, vrácením peněz na účet nebo dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.

Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.
Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace našich stránek.

 

VI. ZPŮSOB NÁKUPU SLUŽEB 

(VSTUPENKY, PERMANENTKY A DALŠÍ SLUŽBY REALIZOVANÉ PRO YOGA CLUB)

Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní akci či službu je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace, způsob platby i způsob doručení. Potvrzením zadaných údajů se zákazníkovi zobrazí výsledná suma. Souhlasem s touto sumou se zákazníkovi vygeneruje objednávka, která je odeslaná na email uvedený ve formuláři či při registraci

 

Při volbě platba v hotovosti v Yoga klubuje potřeba platbu realizovat do 14 dnů. Pokud nedojde k zaplacení v tého lhůtě, rezervace je zrušena. Zákazník má možnost si tuto lhůtu písemně domluvit na email uvený v kontaktech. Prodloužení je aktivní pouze po písemném potvrzení ze strany provozovatele. 

Při platbě bankovním převodemje potřeba platbu realizovat do 14dnů. Za den realizace se počítá den připsání platby na účet provozovatele. Provozovatel vygeneruje písemné potvrzení o zaplacení. 

Při platbě platební kartouje transakce realizována prostřednictvím platební brány GoPay. Po úspěšné platbě se na stránce zobrazí potvrzení o zaplacení. Při neprovedení platby se zobrazí informace o neprovedení platby. 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu v programu. O každé změně prodávájící kupujícího okamžitě informovat dostupnými cestami (uvedený email, uvedený telefon)

 

VI. REKLAMACE

Přestože se vždy snažíme, aby vše proběhlo přesně podle objednávky, může se stát, že se něco v procesu prodeje, doručení výrobku či realizace služby pokazí. Veškeré námitky, podněty na zlepšení a reklamace výrobku, jeho doručení, služby a její realizace směřujte na email eshop@biltong.cz. Budeme se snažit vše vyřešit co nejdříve nejpozději však do jednoho měsíce od doručení upozornění.

VII. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím Africa Biltong s.r.o. a nesmí být užívána v nejširším významu bez přechozího písemného souhlasu jednatelů Africa Biltong s.r.o.
Zahrnutí této stránky částečně či úplně na stránky třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu jednatelů Africa Biltong s.r.o.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANU SOUKROMÍ BEREME VÁŽNĚ A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEZNEUŽÍVÁME A UCHOVÁMÁME JE V BEZPEČÍ. ŘÍDÍME SE ZÁKONEM Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, NAŘÍZENÍM (EU) 2016/679, O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (DÁLE JEN „NAŘÍZENÍ GDPR“).

Africa Biltong zpracovává osobní údaje kupujících, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sociálních sítí, případně neregistrovaných kupujících, kteří uzavřou Smlouvu. Osobní údaje kupujícího spravuje a zpracovává společnost Africa Biltong s.r.o., která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje kupující přímo společnosti Africa Biltong s.r.o. Kupující má právo k přístupu svých osobních údajů a právo na jejich opravu.  Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.

Kupující souhlasí se zasíláním zpráv souvisejících se službami na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Kupující je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

 

V případě, že má kupující zájem využít k zaplacení ceny nákupu na www.biltong.cz platební bránu GoPay provozovaný společností GOPAY, s.r.o. je před jeho použitím povinen seznámit se s obchodními podmínkami GOPAY (www.gopay.cz) 

GoPay je největším poskytovatelem online plateb českého původu a patří mezi největší poskytovatele online plateb v Česku a ve střední Evropě. Činnost GoPay je dozorována Českou národní bankou a GoPay je držitelem licence České národní banky pro vydávání elektronických peněz. Při nakládání s platebními údaji splňuje GoPay nejvyšší bezpečnostní standard kartových asociací PCI DSS.

Při nákupu souhlasíte s ukládáním tzv. cookies na váš počítač. Zejména jde o informace, které jste již jednou zadávali a systém Vám umožní rychleji vyplnit opakované objednávky.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP ve spojení s objednávkou, kterou činíte na našich stránkách, představují úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 23.8.2018