Ochrana soukromí

Ochranu soukromí bereme vážně a vaše osobní údaje nezneužíváme a uchovámáme je v bezpečí. Řídíme se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Osobní údaje

Informace, které shromažďujeme o vás - našich zákaznících, zahrnují jména, informace o zásilce, adresy, emailové adresy a telefonní čísla. Některé informace, které AFRICA BILTONG shromažďuje, jsou údaje, které se vztahují k určité osobě a mohou ji identifikovat („Osobní údaje“).

Správce Osobních údajů

Jsme společnost Africa Biltong s.r.o. se sídlem Kořenského 1052/4 15000 Praha 5, Česká republika Ič 247 416 12 Dič cz 247 416 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 170496 a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje, které nám poskytnete za účelem uskutečnění objednávky a nákupu.

Shromažďování Osobních údajů a jeho využití

AFRICA BILTONG shromažďuje a uchovává informace o každé objednávce, platební metodě a zásilce, kterou zpracovává, aby bylo možné efektivně každou objednávku uspojit a poskytovat doručovací služby tak, jak to zákazník vyžaduje. AFRICA BILTONG využívá informace o zákazníkovi, jeho zásilkách a jeho přepravní činnosti za účelem toho, aby poskytla či zvýšila úroveň služeb svým zákazníkům. AFRICA BILTONG využívá tyto informace pro komunikaci se svými zákazníky ohledně dalších služeb poskytovaných společností AFRICA BILTONG, které mohou mít přidanou hodnotu pro zákazníka. Tyto informace také využívá pro uspokojení svých obchodních zájmů (zahrnujicí analýzy trendů výkonnosti a tržní studie), pro stanovení cen, provádění fakturace a pro splnění zákonných požadavků platných pro nás nebo pro naše přidružené společnosti.

Veškeré Osobní údaje, které shromažďujeme, budou použity výhradně za účelem poskytování našich služeb a nebudeme je uchovávat déle, než je pro tento účel právně  přípustné. 

Registrovaný zákazník

Veškeré Osobní údaje, které nám poskytnete, uvidíte ve svém účtu, do kterého se přihlašujete vaším emailem a heslem. Prosím, řiďte se obecnými zásadami bezpečného chování na internetu a chraňte si svoje heslo. Též doporučujeme jeho občasnou aktualizaci. Po přihlášení ve vašem účtu uvidíte uložené informace, které slouží pro vaše pohodlí a pro vaši informovanost o vašem chování v našem obchodě. Zejména je pro vás z našeho pohledu - histroie a detaily vašich objednávek, faktury, dobropisy, adresy fakturační a doručovací a vaše osobní a přihlašovací údaje. Pokud si nepřejete mít přístup k těmto informacím, napiště nám na email info@biltong.cz . Zařídíme vymazání vaší registrace a ponecháme pouze dokumenty, které vyžaduje aktuální legislativa v našich interních záznamech.


Třetí strany

Můžeme uzavřít smlouvu s dodavatelem (například s poskytovatelem platební brány či doručovací službou), který nám pomůže zpracovat informace pro účely uvedené v odstavci výše. Kromě toho můžeme požádat naše přidružené společnosti, aby informace pro dané účely zpracovaly v našem zastoupení. Tito dodavatelé nebo přidružené firmy jsou povinni zachovat důvěrnost informací a mají zakázáno zpracované informace použít pro jiné účely. Navíc, v rámci rozvoje naší společnosti, můžeme koupit či prodat přidružené společnosti nebo obchodní jednotky. Informace o zákaznících mohou být v rámci těchto transakcí jedním z převáděných aktiv.

U Osobních údajů, které shromažďujeme, budeme neustále sledovat dodržování příslušné místní legislativy a nařízení těmito třetími stranami, tj. dodavateli a dalšími smluvními stranami. 


Řádné a bezpečné zpracování vašich Osobních údajů

AFRICA BILTONG podnikne všechny nezbytné kroky k tomu, abychom zajistili, že veškeré Osobní údaje, které získáme, budou zpracovány řádně a v souladu se zákonem. K zavedení a udržování této politiky podnikneme veškeré nezbytné kroky. Všichni naši zaměstnanci a zpracovatelé dat, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou povinni respektovat důvěrnost vašich Osobních údajů.


Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky mohou poslat do prohlížeče uživatele  a uložit je na pevný disk. Cookies zjednodušují užívání internetu ukládáním a správou stavů, aplikací, preferencí a dalších uživatelských informací. Většina prohlížečů je zpočátku nastavena s povolením akceptovat cookies, avšak uživatelé mohou nastavení měnit, odmítnout cookies nebo si vyžádat upozornění, pokud jsou soubory cookies odesílány.

Při prohlížení těchto stránek může AFRICA BILTONG uchovávat některé informace na vašem počítači. To bude ve formě souboru cookie. Používáme cookies k ukládání informací, které mohou zlepšit obsah našich stránek a upravit je podle vašich preferencí. AFRICA BILTONG také používá cookies k získávání statistik o využívání BILTONG.CZ. Žádné informace z jakéhokoliv cookie BILTONG.CZ nebo jeho použití nejsou předávány společnosti AFRICA BILTONG. Cookie je přístupný pouze z BILTONG.CZ.

Nastavení vašeho prohlížece považujeme za vyjádření vašeho svolení či zamítnutí cookies, které používáme na našich webových stránkách. Pokud si nepřejete přijímat cookies nebo pokud chcete být upozorněni, když jsou používány, můžete změnit tato nastavení v menu nastavení prohlížeče. Pokud si nejste jisti způsobem nastavení, nahlédněte, prosím, do dokumentace poskytnuté dodavatelem vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud vy nebo váš administrátor cookies zakázal, nemusí webová stránka fungovat správně.

Využíváme také služeb třetích stran (jako Google Analytics) ke shromažďování souhrnných informací o návštěvnících našich webových stránek. Tyto třetí strany používají služby cookies, aby nám poskytly anonymní údaje o vaší návštěvě na webových stránkách (např. počet návštěv, místo, ze kterého jste navštívili tyto stránky a počet stránek, které jste navštívili). Tyto informace používáme ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Upozorňujeme, že data, která jsou shromážděná těmito službami třetích stran mimo BILTONG.CZ, pokud jsou vůbec shromažďována, se nebudou řídit těmito zásadami ochrany soukromí, ale zásadami ochrany Osobních údajů příslušné třetí strany.

Více informací o tom, jak Google zpracovává vaše informace, je k dispozici na  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Pokud chcete zakázat Google Analytics ve vašem prohlížeči navštivte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Emailová adresa (jen u přihlášeného odběru informací)

Pokud se přihlásíte k odběru našich e-mailových upozornění, zaznamenáme si vaši e-mailovou adresu. Tuto adresu budeme využívat pouze k tomu, abychom vás informovali o novinkách v AFRICA BILTONG. Pokud se budete chtít odhlásit z odběru našich upozornění, můžete tak učinit kdykoliv, jak je uvedeno v každém e-mailu, který obdržíte, nebo tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailové adresy info@biltong.cz


Zabezpečení

AFRICA BILTONG zajistí  všechny nutné kroky  k ochraně vašich Osobních údajů shromážděných AFRICA BILTONG při návštěvě našich webových stránek a ochrání takovéto informace před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním či znehodnocením. Prosím, mějte na paměti, že internetová spojení nejsou stoprocentně bezpečná nebo bezchybná. Konkrétně e-mail zaslaný na nebo z této internetové stránky nemusí být bezpečný, a proto byste měli věnovat zvláštní pozornost tomu, jaké informace nám zašlete e-mailem. Kromě toho, pokud užíváte hesla, ID čísla nebo jiné speciální přístupy k funkcím na této stránce, je vaší zodpovědností je řádně zabezpečit. 

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky jako usnadnění pro uživatele. Prosím vezměte na vědomí, že AFRICA BILTONG neodpovídá za obsah takových webových stránek ani za jejich politiku ochrany soukromí nebo za Osobní údaje, a že naše ochrana soukromí se na ně nevztahuje.


Změny

AFRICA BILTONG může změnit tuto ochranu soukromí na základě vlastního uvážení či při změně příslušné legislativy.